Kosthold
Slanking
Trening
Trim
Naturprodukter
Matoppskrifter
 
Annonsering
Linker
Forside

 

Jern er viktig for at menneskekroppen skal fungere optimalt. For spesialet kvinner kan der være viktig å ta jern tilskudd for å opprettholde optimal jern verdi i kroppen.

Hovedmengden av jernet som finnes i kroppen vår er bundet til hemoglobin i de røde blodcellene. Det er her oksygenet fester seg og blir fraktet rundt om i kroppen. Resten av jernet blir lagret i kroppen, hovedsaklig i benmarg, lever og milt.

Kilder til jern
Våre viktigste kilder til jern er rødt kjøtt, fisk, fjærkre, kornvarer, frukt, belgfrukter og grønne bladgrønnsaker. Enkelte typer grøt til småbarn er beriket med jern.

Hvordan mister kroppen jern?
Jern tapes ved store blødninger, menstruasjon, avskalling av celler fra hud og tarm og ved rask vekst (inkludert svangerskap).

Anbefalt inntak
Anbefalt inntak er avhengig av kjønn og alder. Et vanlig norsk kosthold skal gi nok jern til de fleste, men kvinner som menstruerer eller som er gravide kan trenge mer jern. Kosttilskudd til disse gruppene vil inneholde små mengder jern som et tilskudd. Jernpreparater med store mengder jern skal bare brukes i samråd med lege etter at målinger har påvist behov for behandling. For mye jern kan være skadelig.

Hemokromatose
Dette er en arvelig sykdom der kroppen tar opp unormalt mye av det jernet men får i seg gjennom kosten. For mye jern kan gi alvorlig sykdom. Langvarig bruk av høydoserte jernpreparater kan også føre til hemokromatose.

Normale verdier
Hos legen utfører de mange forskjellige målinger, der hemoglobinverdi (blodprosent) og serum-ferritin (jernlagre) er de vanligste.

For kvinner er den normale hemoglobinverdien 11,5-16 g/100ml som tilsvarer en blodprosent på 78-108. Jernlagre (serum-ferritin) skal ligge på 12-200 µg/L.
For menn er den normale hemoglobinverdien 12,5-17 g/100ml som tilsvarer en blodprosent på 85-115. Jernlagre (serum-ferritin) skal ligge på 20-300 µg/L. 


 


Slankingogkosthold.com | Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Slankingogkosthold.com 2010